BPH TFI S.A.

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych


Fundusz inwestycyjny- co powinieneś wiedzieć

Fundusz inwestycyjny jest to swego rodzaju instytucja zajmująca się zbiorowym inwestowaniem. Do jej głównych zadań należy między innymi lokowanie powierzonych mu przez nas środków w różne instrumenty dostępne na rynku finansowym.

Komu powierzyć swoje środki

Aktualnie na terenie Polski, jedynymi podmiotami uprawnionymi do rozporządzania funduszami (mowa tu o inwestowaniu) są Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI). Są to zazwyczaj spółki akcyjne, których właścicielami są duże renomowane instytucje np. banki.

Jak wygląda proces inwestowania

Pieniądze, które chcemy powierzyć funduszowi inwestycyjnemu, są przeliczane na tzw. jednostki. Są one podstawą do uczestnictwa w dochodach, jakie wypracował fundusz. Ten rodzaj inwestowania jest bardzo bezpieczny, ponieważ w każdej chwili możemy zażądać ich wykupienia przez fundusz. Wartość jednostek zależy od aktualnej wyceny, która wykonywana...

Continue reading →